8/3A đường 42, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM  0969 599 996    info@solarecos.com

Hệ thống 3.3 kWp cho hộ dân tại Đồng Tháp


Hệ thống được lắp đặt tại hộ gia đình tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp sản sinh trung bình 445kW/h điện hàng tháng. Hệ thống sử dụng 12 pin Canadian Solar 275W, kết hợp với Inverter hòa lưới INVT. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn vốn sau 4,5 năm.

Hệ thống 3.3 kWp cho hộ dân tại Đồng Tháp

  26/12/2019 thanhdatphatsolar.com

Hệ thống được lắp đặt tại hộ gia đình tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp sản sinh trung bình 445kW/h điện hàng tháng. Hệ thống sử dụng 12 pin Canadian Solar 275W, kết hợp với Inverter hòa lưới INVT. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn vốn sau 4,5 năm.

MENU