8/3A đường 42, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM  0969 599 996    info@solarecos.com

Hệ thống 4.62KWp sử dụng 12 tấm pin...


 Hệ thống 4.62KWp sử dụng 12 tấm pin Canadiansolar mono 385W + inverter INVT Imars 5Kw, tại Đường số 9, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. 

Hình ảnh thực tế của dự án như sau:

 

Hệ thống 4.62KWp sử dụng 12 tấm pin...

  25/12/2019 thanhdatphatsolar.com

 Hệ thống 4.62KWp sử dụng 12 tấm pin Canadiansolar mono 385W + inverter INVT Imars 5Kw, tại Đường số 9, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. 

Hình ảnh thực tế của dự án như sau:

 

MENU