8/3A đường 42, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM  0969 599 996    info@solarecos.com

Điện mặt trời nối điện lưới quốc gia là gì?


Khi hệ thống điện mặt trời xuất hiện, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc lưu trữ điện vào ắc-quy, sử dụng điện được sạc để sử dụng để sử dụng và không phụ thuộc vào lưới…

Điện mặt trời nối điện lưới quốc gia là gì?

  24/05/2019 thanhdatphatsolar.com

Khi hệ thống điện mặt trời xuất hiện, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc lưu trữ điện vào ắc-quy, sử dụng điện được sạc để sử dụng để sử dụng và không phụ thuộc vào lưới điện. Nhưng với sự bao phủ rộng khắp của lưới điện quốc gia, hệ thống này không còn phù hợp nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng mô tả đơn giản nhất về hệ thống điện mặt trời mới, được gọi là hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

So sánh hệ thống không nối lưới và nối lưới (On-Grid VS Off-Grid)

Hệ thống không nối lưới

  • Làm việc ở các địa điểm xa mà không có sẵn điện lưới
  • Hoàn toàn không phụ thuộc vào lưới điện
  • Chi phi đầu tư ban đầu lớn do các bộ phận như ắc quy, bộ sạc
  • Phải có số lượng pin lớn và dung lượng ắc quy cao

Vì ánh sáng được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời không liên tục, ắc-quy phải lưu trữ điện được tạo ra để cung cấp dòng điện cho cần thiết 

MENU