8/3A đường 42, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM  0969 599 996    info@solarecos.com

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt


Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua…

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mặt

  05/10/2019 thanhdatphatsolar.com

Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

MENU